ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ เรื่อง…