ผู้บริหารโรงเรียน

นายสนั่น มณีสิงห์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์