• AMSS++
  • เพจโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
  • แบบสำรวจความพึงพอใจ
  • ประวัติ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
  •          โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2472 ของวัดเขาฉกรรจ์ เป็นสถานที่เรียนโดยมีนายฮั้ว จิตละมุน ตำแหน่งธรรมการ กิ่งอำเภอสระแก้วเป็นผู้จัดตั้งขุนจารุวรประสาท ตำแหน่งปลัด กิ่งอำเภอสระแก้ว  เป็นประธานในพิธีเปิดมีนายจำรัส สิงห์ศิริวิบูลย์ เป็นครูผู้สอน โดยมีพระอธิการจี๊ด อินทศร เป็นผู้อุปการะโรงเรียน ตั้งชื่อโรงเรียนว่า“ โรงเรียนประชา ตำบลเขาฉกรรจ์ 2 (วัดเขาฉกรรจ์ )”ทำการสอนตั้งแต่ชั้นเตรียม ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามหลักสูตร ของกระทรวงธรรมการมีนักเรียน 38 คน จากหมู่บ้านเขาฉกรรจ์ บ้านพระเพลิงบ้านหนองโมกข์ และบ้านนา วันที่ 15 มีนาคม 2478 โรงเรียนได้ยุบเลิก และยกวัสดุครุภัณฑ์ ไปให้โรงเรียนบ้านนา (เยื้อง อนุกูลศึกษา) โดยมีนายสวาท พรรณเนตร ธรรมการกิ่งอำเภอสระแก้วเป็นผู้สั่งการ พ.ศ. 2509 นายสลับ นาคะเสถียร นายอำเภอสระแก้ว ได้คัดเลือกหมู่บ้านเขาฉกรรจ์เป็นหมู่บ้านตัวอย่าง ของ กรป. กลาง เจ้าหน้าที่ กรป. กลาง ได้เข้ามาสำรวจข้อมูล เกี่ยวกับความต้องการของหมู่บ้าน ทราบว่าในหมู่บ้านมีประชากรย้ายมาอยู่มากขึ้น ความต้องการของชาวบ้าน ต้องการโรงเรียนจึงได้มีการก่อตั้งขึ้นโดยย้ายจากที่เดิม ซึ่งนายสมบูรณ์ เขามะหิงษ์ เป็นผู้บริจาคที่ดินจำนวน 25 ไร่ ได้ก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบ ป. 1 ก. จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน บ้านพักครูตามแบบกรมสามัญ 1 หลัง เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2511 มีครู 4 คนมีนายประสิทธิ์ พันธ์บุรัตน์  เป็นครูใหญ่ มีนักเรียน 83 คน ทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 และขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 7 ในปี พ.ศ. 2514


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2023-08-24 09:13:27 น.

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037561059 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา  WEB School CMS V.2 [ติดต่อทีมพัฒนา]