• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
 • คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

  1. นายสุริยา  งามสุคนธ์รัตนา

  2. นายสมพงษ์  วายลม (เสียชีวิต)

  3. นางไพฑูรย์  แสงไสย

  4. นายจีรวัสส์  อวิรุทโยธิน

  5. นายสุรินทร์  แก้วเมือง

  6. นายสมโภชน์  อุดชุมพิสัย

  7. นางปทุมทิพย์  บุญเลิศ

  8. นายสำราญ  เจียมใจ

  9. นางกนกลักษณ์  นงนุช

  10. นายยอดทอง  พุทธมงค์

  11. ร.ต.อ. สุริยาพัช  ดาทอง

  12. นางสาวดารุณี  จำไป

  13. พระครูสันติชัยสุนทร

  14. พระสมบุญ  ปุญณญาโณ

  15. นายสนั่น  มณีสิงห์  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-12-20 14:31:37 น.
  โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037561059 อีเมล์: [email protected]
  เว็บมาสเตอร์:: ธิติ วงษ์เส็ง Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]