• คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
 • คณะกรรมการนักเรียน  โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์

  ประธานสภานักเรียน      

  ด.ญ.ชัญญานุช เพชรชนะภิญโญ

  รองประธานสภานักเรียน คนที่ 1  

  ด.ช.กฤตยชญ์ พิทักพิสุทธิ์

  รองประธานสภานักเรียน คนที่ 2  

  ด.ญ.ฐิติมา คณาญาติ

     เลขานุการสภานักเรียน      

  ด.ญ.อัญญาณี พรมณี

   

  1. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

              1.1 ด.ญ.ญารินดา เลื่อนลอย

                  1.2 ด.ญ.นันทวรรณ สีหราช

                  1.3 ด.ญ.ปิยธิดา ธิกูล

                  1.4 ด.ญ.ปิยฉัตร จันทรน้อย

  2.คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายบุคคล

              2.1 ด.ญ.นทีกานต์ สอาดศรี

                 2.2 ด.ญ.มุจิรานันท์ ปะกาเวสูง

                 2.3 ด.ญ.ไอริณ ศรีชุมพล

                 2.4 ด.ช.ชินภัทร เคนสิบสาม

                 2.5 ด.ช.พงศกร อานุการ

                 2.6 ด.ช.กฤติพงศ์ พลไพ

  3.คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์

              3.1 ด.ญ.สุภิสรา หลักทรัพย์                

                 3.2 ด.ญ.อริศา รักษาชาติ

                 3.3 ด.ญ.กนกวรรณ สืบสุนทร

                 3.4 ด.ญ.ฐิติยา แก่นตัน

                 3.5 ด.ญ.วิลัยพร หวังกุลกลาง

  4.คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสถานที่

                 4.1 ด.ช.ดนุสรณ์ นันทะสาโร

                 4.2 ด.ญ.อนันตญา โภคา

                 4.3 ด.ญ.กวินธิดา นวลตา


   

   

     ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-12-20 14:31:37 น.
  โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037561059 อีเมล์: [email protected]
  เว็บมาสเตอร์:: ธิติ วงษ์เส็ง Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]