• ข้อมูลนักเรียน

 • ชั้น/เพศ
  ชาย
  หญิง
  รวม
  ห้องเรียน
  อนุบาล 1
  24
  14
  38
  2
  อนุบาล 2
  43
  56
  99
  4
  อนุบาล 3
  34
  45
  79
  3
  รวม อนุบาล
  101
  115
  216
  9
  ประถมศึกษาปีที่ 1
  48
  50
  98
  4
  ประถมศึกษาปีที่ 2
  53
  43
  96
  4
  ประถมศึกษาปีที่ 3
  55
  48
  103
  4
  ประถมศึกษาปีที่ 4
  49
  59
  108
  4
  ประถมศึกษาปีที่ 5
  34
  53
  87
  3
  ประถมศึกษาปีที่ 6
  44
  48
  92
  3
  รวมประถม
  283
  301
  584
  22
  มัธยมศึกษาปีที่ 1
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 2
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมต้น
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 4
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 5
  0
  0
  0
  0
  มัธยมศึกษาปีที่ 6
  0
  0
  0
  0
  ปวช.1
  0
  0
  0
  0
  ปวช.2
  0
  0
  0
  0
  ปวช.3
  0
  0
  0
  0
  รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
  0
  0
  0
  0
  รวมทั้งหมด
  384
  416
  800
  31

  ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

  Loading...

 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสถิตย์ เกตุเล็ก
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุนาวิน อินทร์กลับ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรีกมลฑรรศน์ ต่างเขต
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวดารุณี จำไป

 • นางเพ็ญทิวา บุญร่วม

 • FB :: รร.อนุบาลเขาฉกรรจ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

51
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037561059 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: ธิติ วงษ์เส็ง Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]