ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สระแก้ว ระดับชั้นม
(วันที่ 31 สิงหาคม 2566 12.27 น./อ่าน 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์
2
นวัตกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 26 มีนาคม 2566 15.02 น./อ่าน 427)
ข่าวประชาสัมพันธ์
3
รับสมัครนักเรียนประจำปี 2565 ช่องทางออนไลน์
(วันที่ 08 กุมภาพันธ์ 2565 10.23 น./อ่าน 366)
ข่าวประชาสัมพันธ์
4
แสดงความยินดีกับ พ.ต.อ.เอกอนันต์ หูแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเขาฉกรรจ์เนื่องในโอกาสไปดำรงตำ
(วันที่ 03 ธันวาคม 2564 13.07 น./อ่าน 53)
ข่าวประชาสัมพันธ์
5
ร่วมงานสัมพันธ์ชุมชน ในการอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ "องค์แป๊ะกง" ศาลเจ้าพ่อแป๊ะกง เขาฉกรรจ์
(วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 15.08 น./อ่าน 4)
ข่าวประชาสัมพันธ์
6
มอบเงิน 2,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นรางวัลในการรณรงค์ ฉีดวัคซีนโควิด 19
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 15.35 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
7
ตรวจ RT-PCR (Polymerase chain reaction)
(วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 15.32 น./อ่าน 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์
8
การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 (ตรวจ ATK)
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2564 15.26 น./อ่าน )
ข่าวประชาสัมพันธ์
9
เปิดเรียน ON-SITE วันแรก
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2564 15.22 น./อ่าน 6)
ข่าวประชาสัมพันธ์
10
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ร่วมทำความสะอาด บิ๊กคลีนนิ่งเดย์
(วันที่ 08 พฤศจิกายน 2564 15.17 น./อ่าน 9)
ข่าวประชาสัมพันธ์
11
ธ.ก.ส. สาขาอำเภอเขาฉกรรจ์ มอบโทรศัพท์มือถือให้กับนักเรียน
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2564 15.40 น./อ่าน 2)
ข่าวประชาสัมพันธ์
12
รับการประเมินจากคณะกรรมการติดตามการประเมินรับรองการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2564 ระดับอำเภ
(วันที่ 04 พฤศจิกายน 2564 14.37 น./อ่าน 4)
ข่าวประชาสัมพันธ์
13
แจ้งการเปิดภาคเรียนและมาตรการรักษาความปลอดภัยในการรับส่งนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 12 มิถุนายน 2564 10.43 น./อ่าน 50)
ข่าวประชาสัมพันธ์
14
อนุบาลเขาฉกรรจ์เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 13.42 น./อ่าน 43)
ข่าวประชาสัมพันธ์
15
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
(วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 13.40 น./อ่าน 57)
ข่าวประชาสัมพันธ์
16
ยินดีต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
(วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 13.15 น./อ่าน 34)
ข่าวประชาสัมพันธ์
17
ยินดีต้อนรับ รองผู้อำนวยการคนใหม่
(วันที่ 29 ตุลาคม 2563 14.50 น./อ่าน 158)
ข่าวประชาสัมพันธ์
18
ประกาศการรับส่งนักเรียน
(วันที่ 28 กันยายน 2563 07.46 น./อ่าน 174)
ข่าวประชาสัมพันธ์
19
ประชาสัมพันธ์เรื่องการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 กันยายน
(วันที่ 24 กันยายน 2563 11.31 น./อ่าน 283)
ข่าวประชาสัมพันธ์
20
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างความเข้มแข็ง การพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนสุจริต อำเภอเขาฉกรรจ์
(วันที่ 01 กันยายน 2563 14.50 น./อ่าน 58)
ข่าวประชาสัมพันธ์
21
ประกาศผลการสอบการอ่านของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT ป.1 รายบุคคล)
(วันที่ 23 มีนาคม 2563 17.19 น./อ่าน 822)
ข่าวประชาสัมพันธ์
22
รับสมัครนักเรียนห้อง IEP ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 09.30 น./อ่าน 101)
ข่าวประชาสัมพันธ์
23
ใบสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา2563
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 09.22 น./อ่าน 256)
ข่าวประชาสัมพันธ์
24
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
(วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 09.15 น./อ่าน 276)
ข่าวประชาสัมพันธ์
25
การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา2563
(วันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2563 13.07 น./อ่าน 219)
ข่าวประชาสัมพันธ์
26
เชิญร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563
(วันที่ 03 มกราคม 2563 10.31 น./อ่าน 404)
ข่าวประชาสัมพันธ์