ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพัฒนาสื่อปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 25 สิงหาคม 2566 15.38 น./อ่าน 1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 25 สิงหาคม 2566 15.35 น./อ่าน 1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 25 สิงหาคม 2566 15.33 น./อ่าน 1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
4
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารมื้อกลางวันสําหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 25 สิงหาคม 2566 15.27 น./อ่าน 1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
5
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารสําหรับนักเรียนค่ายวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 25 สิงหาคม 2566 15.24 น./อ่าน 1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุพัฒนาระบบงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(วันที่ 25 สิงหาคม 2566 15.18 น./อ่าน 1)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง