ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์


ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับ
เรื่อง
ประเภท
เปิดอ่าน
1
ประเมินโครงการโรงเรียนประชารัฐ ปีการศึกษา 2563
(วันที่ 29 มีนาคม 2564 10.36 น./อ่าน 560)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
2
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อการเรียนรู้ผ่านคลิป VDO ด้านสิ่งแวดล้อม
(วันที่ 28 กันยายน 2563 09.12 น./อ่าน 358)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
3
รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับ ดีเด่น
(วันที่ 24 กันยายน 2563 11.20 น./อ่าน 56)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน
4
ประเมินโรงเรียนประชารัฐ
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 09.31 น./อ่าน 635)
เผยแพร่ผลงานโรงเรียน, ครูบุคลากร, นักเรียน