ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สระแก้ว ระดับชั้นม [31 สิงหาคม 2566 12.27 น.] อ่าน 3
นวัตกรรมสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ [26 มีนาคม 2566 15.02 น.] อ่าน 427
รับสมัครนักเรียนประจำปี 2565 ช่องทางออนไลน์ [08 กุมภาพันธ์ 2565 10.23 น.] อ่าน 366
แสดงความยินดีกับ พ.ต.อ.เอกอนันต์ หูแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเขาฉกรรจ์เนื่องในโอกาสไปดำรงตำ [03 ธันวาคม 2564 13.07 น.] อ่าน 53
ร่วมงานสัมพันธ์ชุมชน ในการอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ "องค์แป๊ะกง" ศาลเจ้าพ่อแป๊ะกง เขาฉกรรจ์ [26 พฤศจิกายน 2564 15.08 น.] อ่าน 4
มอบเงิน 2,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นรางวัลในการรณรงค์ ฉีดวัคซีนโควิด 19 [25 พฤศจิกายน 2564 15.35 น.] อ่าน 6
ตรวจ RT-PCR (Polymerase chain reaction) [25 พฤศจิกายน 2564 15.32 น.] อ่าน 2
การตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด 19 (ตรวจ ATK) [08 พฤศจิกายน 2564 15.26 น.]
เปิดเรียน ON-SITE วันแรก [08 พฤศจิกายน 2564 15.22 น.] อ่าน 6
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ ร่วมทำความสะอาด บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ [08 พฤศจิกายน 2564 15.17 น.] อ่าน 9