ประเมินโครงการโรงเรียนประชารัฐ ปีการศึกษา 2563 [29 มีนาคม 2564 10.36 น.] อ่าน 559
รางวัลชนะเลิศ การประกวดสื่อการเรียนรู้ผ่านคลิป VDO ด้านสิ่งแวดล้อม [28 กันยายน 2563 09.12 น.] อ่าน 358
รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ระดับ ดีเด่น [24 กันยายน 2563 11.20 น.] อ่าน 56
ประเมินโรงเรียนประชารัฐ [25 กุมภาพันธ์ 2563 09.31 น.] อ่าน 635