นิเทศภายใน เยี่ยมชั้นเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายสถิตย์ เกตุเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
พร้อมด้วยนายสุนาวิน อินทร์กลับ ว่าที่ร้อยตรีกมลทรรศน์ ต่างเขต รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้างานวิชาการ หัวหน้าสายชั้น ร่วมทีมนิเทศภายในของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้มีการปรับปรุง
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู การจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 18 สิงหาคม 2566 เวลา 16. 04 น. เปิดอ่าน: 22 ครั้ง ไอพี:: 113.53.60.127 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ [08 กันยายน 2566 15.58 น.] [อ่าน 1 ครั้ง]
การอบรมโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และติดเชื้ออุบัติซ้ำในชุมชน ประจำปีงบป [25 สิงหาคม 2566 08.08 น.] [อ่าน 1 ครั้ง]
การประเมินติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา [24 สิงหาคม 2566 08.27 น.] [อ่าน 5 ครั้ง]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [24 สิงหาคม 2566 เวลา 08. 20 น.] [อ่าน 11 ครั้ง]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง [18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 24 น.] [อ่าน 63 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]