ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมีนายสถิตย์ เกตุเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนายสุนาวิน
อินทร์กลับ และว่าที่ร้อยตรีกมลฑรรศน์ ต่างเขต รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการประชุมหลัก
เพื่อแจ้งนโยบายและทำความเข้าใจในนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทางโรงเรียน เพื่อโรงเรียนจะได้นำไปเป็นแนวทางในการ
ดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ หลังจากนั้นจึงได้
พบกับครูประจำชั้นในการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ที่ห้องเรียนของตนเอง
 
ส่งข่าวโดย :   เมื่อวันที่ : 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08. 20 น. เปิดอ่าน: 11 ครั้ง ไอพี:: 113.53.60.127 [ปิดหน้าต่าง]
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ [08 กันยายน 2566 15.58 น.] [อ่าน 1 ครั้ง]
การอบรมโครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ และติดเชื้ออุบัติซ้ำในชุมชน ประจำปีงบป [25 สิงหาคม 2566 08.08 น.] [อ่าน 1 ครั้ง]
การประเมินติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา [24 สิงหาคม 2566 08.27 น.] [อ่าน 5 ครั้ง]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 [24 สิงหาคม 2566 เวลา 08. 20 น.] [อ่าน 11 ครั้ง]
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง [18 สิงหาคม 2566 เวลา 15. 24 น.] [อ่าน 63 ครั้ง]
ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1
Ⓒ Copyright 2017 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]