• AMSS++
 • เพจโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ


 • ข่าวกิจกรรม
 • เพจโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย
 • ผลงานโรงเรียน ครู นักเรียน


 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสถิตย์ เกตุเล็ก
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุนาวิน อินทร์กลับ
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรีกมลฑรรศน์ ต่างเขต
 • แนะนำบุคลากร

 • นางมลฤดี สุดแก้ว

 • นายสถิตย์ เกตุเล็ก

 • นางสิริรัตน์ พรมสร

 • นางสาวสิริกาญจน์ ชอบรสสถิติการเข้าเยี่ยมชม

0
เริ่มนับ 1 สิงหาคม 2566โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037561059 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: ธิติ วงษ์เส็ง Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]