• AMSS++
 • เพจโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
 • แบบสำรวจความพึงพอใจ
 • ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ • นายสถิตย์ เกตุเล็ก
  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 092-3522123
  อีเมล์: [email protected]
  นายสุนาวิน อินทร์กลับ
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 089-8317475
  อีเมล์: [email protected]
  ว่าที่ร้อยตรีกมลฑรรศน์ ต่างเขต
  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์
  วิทยฐานะ ชำนาญการ

  #ช่องทางติดต่อผู้บริหารโรงเรียน#


  โทรศัพท์: 0888398397
  อีเมล์: [email protected]โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โทรศัพท์: 037561059 อีเมล์: [email protected]
เว็บมาสเตอร์:: ธิติ วงษ์เส็ง Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]